24.06.2022

slider image slider image slider image slider image slider image slider image slider image slider image
slider imageslider image slider image slider image slider image slider image slider image slider image

статут

Регламент:

Международният фестивал „Корабът на изкуствата” се провежда в красивия черноморски град Поморие, България всяка година с участието на изпълнители и художествени колективи от страната и чужбина. В него могат да участват деца и младежи на възраст от 6 до 25 години. Фестивалът има и конкурсна част. Организатори на конкурса са Община Поморие и Общински детски комплекс - Поморие под патронажа на Кмета на Община Поморие.

Във фестивала могат да вземат участие – солови изпълнители, колективи, камерни формации, ансамбли

Цели:
Условия за провеждане на фестивала:

Във фестивала могат да вземат участие – колективи, камерни формации, ансамбли и солови изпълнители. Фестивалът се провежда в две части – конкурсна и фестивална. Участниците могат да се включат по желание и в двете части.

Конкурсната програма се провежда както следва:

-Национален детско –юношески конкурс „Корабът на изкуствата”

-Международен детско –юношески конкурс „Корабът на изкуствата”

Конкурсни раздели:

Музика:

Хореография:

Възрастови категории:

Възрастта се определя към 31.12.2022 година.

Конкурсни раздели

Раздел „Музика”

Категории:

Раздел „Хореография”

Категории:

Условия за участие в конкурсните раздели

Раздел „Музика”

Колективни и индивидуални изпълнения

Изпълненията в категория "Музика" са на живо с музикален съпровод или инструментал по избор на участника

Плейбек и дублиране на солиста не се допуска.

Инструменталистите изпълняват 2 пиеси - 1- ва възр. с времетраене до 5 мин. и за останалите две възр. групи до 7 мин. Вокалните формации са съставени от минимум двама участника . Формации, в които участват изпълнители от повече възрастови групи, се състезават във възрастовата група на най-големия участник.

За участниците в категория "Забавна музика" едното изпълнение е задължително на родния език на участника. Допуска се само едно изпълнение на чужд език. Двете песни не трябва да надвишават времетраене 7 мин.

За участниците в категория "Фолклорна песен” - две песни с времетраене до 7 мин. За български изпълнители- едната песен е безмензурна.

Забележка: В заявката за участие се посочва – репертоара, заглавие на песента, автор на музиката, обработка, текст и аранжимент, времетраене.

Забележка: Инструментали на песни в раздел поп и джаз пеене трябва да се изпратят предварително със заявката като прикачен файл в мейла.

Раздел „Хореография”

В конкурса могат да вземат участие индивидуални изпълнители, колективи, дуети и камерни формации (трио, квартет).

Колективни изпълнения

Категория „Народни танци”

- Групи за танцов фолклор – ансамбли, състави, камерни групи.

Брой на участниците:

Времетраене: Камерните групи и танцовите състави представят програма от 2 танца до 10 мин;

Ансамблите – програма до 15 минути.

Препоръки: Камерните танци да бъдат с тематична или сюжетна форма.

Забележка: В заявката за участие да се посочва названието на танца, автора на хореографията, композитора, названието на музиката и времетраене.

Категория „Класически танц”

Представя се оригинална хореография от класическото наследство или нова интерпретация върху познати откъси от балетни произведения. Изпълненията трябва да бъдат издържани в стилистиката на класическия танц. Използваните движения от класическата лексика трябва да бъдат съобразени с възрастта на изпълнителите.

Забележка: В заявката за участие да се посочва названието на танца, автора на хореографията, композитора, названието на музиката и времетраене.

Категория „Характерен танц”

Стилизиран народен танц придобил популярност на сцената в оперния и балетния спектакъл. Хореографията носи характера на битовите народни танци от различни националности, отнасящи се към жанровата категория.

Забележка: В заявката за участие да се посочва названието на танца, автора на хореографията, композитора, названието на музиката и времетраене.

Категория „Съвременен танц”

Изпълненията от тази категория могат да бъдат в стиловете: джаз танц, съвременен танц, греъм, нео класика и др.

Забележка: В заявката за участие да се посочва названието на танца, автора на хореографията, композитора, названието на музиката и времетраене.

Представянето на формациите (вкл. вход и изход) не трябва да превишава 5 минути.

Повдигания на партньор не се допускат.

Категория „Нестандартни форми”

Пантомима, степ, спортен рокенрол, циркова акробатика, илюзионисти, мода и др.

Общи условия

Срок за записване до 20.05.2022г.

Желанието за участие в конкурса се уточнява в Заявката за участие- електронен формуляр. Ако не е успешно електронното попълване, заявката се изпраща на адрес: e-mail: artship@abv.bg

Заявката / в случай, че не е електронно попълнена/ да се изпраща в Word формат. Да не е сканирана или в pdf формат.

Организаторите си запазват правото да фотографират, филмират, записват и разпространяват изпълненията от конкурсната програма, без да заплащат права и обезщетения.

Фестивалът се провежда в гр. Поморие от 24 до 26 юни 2022г.

Участниците представят в конкурса 2 изпълнения с продължителност всяко максимум по 5 минути във всеки заявен стил на номинация, ако в условията на конкретната номинация не са посочени други изисквания.

Графикът за реда на явяване се определя от Организационния комитет 5 дни преди началото на Конкурса. Промени не се допускат.

Право на журито е да преценява кои наградени участници ще се представят на Гала концерта.

Класирането по номинации и награждаването се извършва на 26.06.2022г. по график определен от организаторите.

Награди

Класираните на І, ІІ, ІІІ място във всяка номинация и възрастова група получават диплом, плакет . Всеки колектив и индивидуален изпълнител получава грамота за участие.

Журито присъжда и ГОЛЯМА НАГРАДА за всеки раздел: Музика - Вокал, Инструментал; Хореография;

Община Поморие е учредила приз за: „Музикален педагог”; „Вокален педагог”; "Хореограф - педагог” и "Художник - педагог"

Журито и спонсори също връчват свои награди.

Финансови условия

Национален детско-юношески конкурс „Корабът на изкуствата”

Международен детско –юношески конкурс „Корабът на изкуствата”

Пътните и разноските по пребиваването са за сметка на участниците.

Всички дължими суми се заплащат в брой на касата в Община Поморие или по банков път на сметка

УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД
BIC:UNCRBGSF
IBAN: BG86UNCR70008422550814
КОД: 44 40 00
ОБЩИНА ПОМОРИЕ – КОРАБЪТ НА ИЗКУСТВАТА

Срокът за превод на таксите за участие е до 20.05.2022г. Потвържението се извършва с копие от сканирано платежно по електронна поща.

Всички ръководители и участници се застраховат за своя сметка за целия период на престоя си по време на фестивала Всички колективи са задължени да носят национален флаг.